top of page

סוגי חקירות שהמשרד מבצע

חקירות בנושא אישות ומעמד אישי

לא פעם בחיי בני זוג ישנם מקרים שמעמידים את המשך הקשר הזוגי  בסימן שאלה.

 בין המקרים השכיחים הוא החשד שאחד מבני הזוג אינו נאמן.

לעתים רק המחשבה על כך עלולה להביא להתנהגות קיצונית, אשר עלולה להביא לתוצאות הרסניות לחיי הזוגיות.

לנו ישנם הכלים המקצועיים לטיפול באותם מקרים שבהם עולה החשד לאותו חוסר נאמנות.

אנחנו פועלים בדיסקרטיות מלאה ומסוגלים לתת תשובה חד-משמעית אם מדובר בחשד שיש לו בסיס עובדתי, או שמא מדובר בחשדות בלבד ואין מדובר בבגידה או דבר מה דומה.

במידת הצורך, ברשותנו הכלים המקצועיים על מנת לספק ראיות קבילות לכל גורם שיפוטי (בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני).

כמו כן, משרדנו מטפל בכל הקשור לנושאי צוואות והוכחת כשירותן (בדיקת זיוף).

חקירת גניבות ממעביד

תופעת גניבות ממעביד או גניבות ממקום העבודה, היא תופעה שלצערנו רווחת מאד בישראל, כמו גם בעולם כולו.

ממחקר רחב היקף שבוצע בארה"ב בנושא גניבות ממעביד, נמצאו ממצאים מדאיגים למדי. מתוך המחקר עולה כי למעלה מ-25% מהעובדים גונבים ממקום עבודתם, עניין המסב נזקים כבדים מאד למעביד, ולעתים אף אירעו מקרים שכתוצאה מגניבת עובדים קרסה החברה שבה הועסקו וממנה גנבו. עוד עולה מהמחקר כי ככל שהמצב הכלכלי גרוע יותר, רמת הגניבות והיקפן עולה.
לגניבות ממקום העבודה סיבות רבות ומגוונות. יש להבחין בין ההסברים ברמה האישית לבין הרמה הקבוצתית. פרופ' מנחם אמיר שחקר את התופעה בישראל, מצא שבגניבות ממקום העבודה כמעט ולא נמצאו סימנים לפתולוגיה נפשית אצל אותם העבריינים - הגניבות לא באו על רקע של הפרעות אישיותיות של הגנב. יש אמנם מקרים של עובדים שגנבו על רקע זה, ,אולם כאמור, אלה הם המקרים חריגים.
ההערכה בקרב החוקרים שהסיבה לגניבה ממקום העבודה היא בעיקר רציונאלית, ויכולה להיות רצון לרווח חומרי או לרכישת סטטוס וכבוד. קיימים גם הלחצים הלגיטימיים כמו דאגות כלכליות למילוי צורכי המשפחה בתחומי הבריאות והחינוך. נמצא עוד כי קיים אצל הגנבים לחץ להישגיות קיצונית, ולעתים נובעת הגניבה מתוך רצון לנקמה במעביד, שלדעתם פעל נגדם באופן בלתי הוגן: לא קידם אותם, לא העניק להם העלאה בשכר שלדעתם הם ראויים לה, או אף איים לפטר אותם.
מתוך הניסיון האישי שלנו, הצלחנו לזהות בעיקר שני סוגים של טיפוסים. שניהם שונים מאוד במבנה אישיותם, ודפוס הפעולה (מודוס אופרנדי) שלהם שונה. הראשון, אינו בעל תכונות ומבנה אישיות עברייני, לעומת זאת הטיפוס השני אשר בעצם מגיע לעבודה על מנת לגנוב, הוא בעל מבנה אישיות עם נטיות עברייניות במובהק. הטיפוס הראשון הוא בעל נטייה לחרדה ולחוסר שקט, לעומתו ה"גנב הסדרתי" קר-רוח ובעל נטייה לתקשורת טובה עם אחרים, בעיקר עם בעלי סמכות. מצאנו שאצל חלק גדול מהם  ישנה אף נטייה "להלשין" על עובדים אחרים.

עובדה מעניינת היא שדווקא במקומות עבודה שבהם מועסק קב"ט, הגנבים נוטים להיות קרובים אליו מאוד ולעתים אף מהווים לו "מקור מידע".

הפעולות שבהן אנו מתמחים בנושא זה הן:

ביצוע סקרי סיכונים ומציאת פתרונות מעשיים לצמצום התופעה.

חקירות לחשיפת העבריין או העבריינים והשגת ראיות קבילות.

 בדיקות פוליגרף לגילוי ומניעה

ביצוע מקצועי ועתיר ניסיון של בדיקות פוליגרף לבדיקת מהימנות עובדים חדשים  לקראת קבלה לעבודה, כמו גם  בדיקות מהימנות תקופתיות לעובדים, וכן, בדיקות בעקבות אירוע בעייתי שאירע במקום העבודה, כגון: חשד לגניבה, חשד להונאה, וחשד להעברת מידע מסווג לגורם שאינו מוסמך ע"י עובד החברה.

חשוב לציין כי השימוש בפוליגרף עשוי להיות אלמנט הרתעתי משמעותי שיביא להורדת המוטיבציה של העובד לבצע פעילות פלילית או חריגה מנהלים, על רקע החשש שמא ייחשפו מעשיו האסורים בבדיקת הפוליגרף שאותה  יתבקש לבצע.

גרפים

מעקבים וצילומי סתר

ביצוע מעקבים באמצעות עוקבים מקצועיים יוצאי מערכת הביטחון, אשר תחום התמחותם הבלעדי הוא מעקבים.
העוקבים עושים שימוש באמצעי תיעוד מהמתקדמים ביותר בשדה הטכנולוגיה הקיימת.

המעקבים מתבצעים ע"י חוקרים אשר רכשו את הידע בגופים כמו מערכת הביטחון וקהיליית המודיעין. מדובר בבעלי מקצוע מהשורה הראשונה; "אנשי צללים" המצליחים להביא את התוצאות המיטביות מבלי שייחשפו.

חקירת הונאות

הונאה היא מעשה רמאות כלפי אדם או גוף אחר (חברה עסקית, ארגון וכיוצב'). במשפט הפלילי ישנם מספר סעיפי חוק לעניין ההונאה. הסיבה לריבוי סעיפי החוק נובעת מהעובדה שהמחוקק התקשה להכניס את כל המעשים המוגדרים כהונאה לסעיף אחד, ולפיכך,קיימים מספר סעיפים העוסקים בהונאה. להלן כמה מהם:

קבלת דבר במירמה;

הונאת נושים;

התחזות לאדם אחר.

ישנם עוד כמה סעיפי חוק בדין הפלילי בנושא ההונאה.

חקירת הונאה מתמקדת באיסוף מודיעין ובבניית תיק הכולל ראיות והוכחות לביצוע ההונאה.

בחלק גדול מהמקרים ההונאה מתבצעת באופן מתוחכם, ולעתים נמשכת לאורך תקופה ארוכה מבלי שאיש יחשוד.

בקרימינולוגיה מבחינים בנתון מובהק הקובע שעבירות הונאה מבוצעות בדרך כלל על ידי אנשים ממעמד הביניים או מהמעמד הגבוה, במסגרת או בקשר למקום עבודתם.
עבירות אלה מכונות "עבירות צווארון לבן", והן מתבצעות ללא שימוש באלימות.

בין תחומי ההתמחות שלנו:

חקירות עבירות שחיתות

חקירות עבירות מעילה

חקירות עבירות עוקץ

חקירות חשדות לזיוף מסמכים

כרטיס אשראי

חקירות כלכליות

למשרדנו היכולות והכלים לבצע חקירות כלכליות עבור חברות, ארגונים ואנשים פרטיים.


סוגי החקירות בנושא זה:

״הרמת מסך״ - ישנם חייבים שניתן להגדירם "חייבים מקצועיים", שכל הזמן מוצאים דרכים ופתרונות להתחמק מחובותיהם. אותם אלה, לעתים רושמים נכסים אשר בבעלותם ע"ש אחרים, ע״י שימוש ב״אנשי קש״ כמו בני משפחה ואחרים.
למשרדינו היכולות לאתר גם נכסים שנרשמו ע"ש אחרים, ובכך ליצור מה שמכונה מבחינה משפטית ״הרמת מסך״.

כמו כן ,אנחנו מבצעים חקירות לאיתור נדל"ן, כלי רכב, וחשבונות בנק ע"ש החייב.

 

איתור מקורות הכנסה מכל סוג - לרבות משכורת, גמלה חודשית, רנטה, הכנסה ממושכר, ביטוחי חיים, קרנות מכל סוג, ומציאת נכסים שהוברחו לחו"ל.

וכן, נושאים נוספים הנוגעים למצבו הכלכלי של הנבדק.

תוצרי החקירות כוללים פירוט המצב הפיננסי, מצב הרכוש (גם כאשר אינו רשום), כלי רכב,  וכיו"ב.

 

 הבדיקות דיסקרטיות ביותר, והגורם הנבדק לא יודע ולא ידע שבוצעה חקירה ובדיקות הנוגעות למצבו הכלכלי.

חקירות מידע עסקי

איסוף מידע עסקי באמצעים ושיטות יצירתיות במיוחד.  

במציאות הכלכלית הקיימת, מתחזקת יותר ויותר התזה "מידע הוא כוח" .
כל חברה, ארגון עסקי, וגם נותני שירותים עצמאיים, זקוקים לדעת ולהכיר מקרוב את הסביבה העסקית שבה הם פועלים. נתונים, כמו למשל, מבצעי מכירות עתידיים של מתחריהם, רמות המחיר, ספקים, התקשרויות וכיוצ"ב הם לעתים קרובות הכרחיים לתהליכי קבלת החלטות. בקהיליית המודיעין ובצבא מכונה הנושא "דע את האויב". בסקטור האזרחי אנו מכנים זאת "דע את המתחרה", ונוקטים, לעתים בפעולות הדומות לאלה המתבצעות בארגוני המודיעין השונים.

אנשינו מאומנים ובעלי יכולת לפעול ולהשיג את אותם הנתונים באופן דיסקרטי ובשיטות יצירתיות במיוחד. במשרדנו הבאנו את השימוש במה שמכונה ״המקור״ ו/או ״הגורם האנושי״ לדרגות גבוהות במיוחד של מקצועיות, תוך שימוש בניסיון המצטבר כקצין מודיעין.

משקפי ראייה על רקע מחשב נייד

חקירות בינלאומיות

למשרדנו קשרים הדוקים עם משרדי חקירות מהמובילים בעולם המאפשרים יכולת פעולה וביצוע חקירות מעבר לים בסטנדרטים גבוהים במיוחד. אנו מטפלים בכל הקשור לפעילות בינלאומית כגון: איתור נכסים, פעילות כלכלית, בדיקת מהימנות גורמים המתגוררים בחו"ל, וכן איתור אנשים שנעלמו עקבותיהם בישראל וכנראה שוהים בחו"ל.

צללית דמות

 הטרדה מאיימת

מאיימים עליך?

החבר לשעבר לא מרפה?

הגרוש/ה עוקב/ת אחריך באובססיביות?

גורם שאתה לא מכיר מופיע פתאום בחייך ומטריד מסיבות לא ידועות?

הודעות בנייד, בדוא"ל, ברשתות החברתיות, שיחות טלפון לא מזוהות, מעקבים אחרייך...

ישנם לעתים סיטואציות בחיים שלא ידענו על קיומן (אולי בסרטים או בספרים...) ולפתע אנחנו מוצאים את עצמנו בסרט כזה.

אם חלילה אתה או את מרגישים מוטרדים ו/ או מאוימים אנחנו יכולים לעזור לך לצאת מהמקום הרע הזה.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול ומתן סיוע במצבים אלה.

צור/י קשר ונסייע לך לצאת מהסיוט.

בניית פרופיל

יש לנו את הניסיון וכן את הידע האקדמי לבניית פרופיל אישיותי.

עם ההכרה במרכזיות הפרופילאות הפלילית הלכה והתפשטה הפרופילאות לשטחים נוספים מעבר לממד הפלילי. כמו למשל סינון ומיון מועמדים למשרות וכן, פרופילאות בעולם התוכן העסקי כגון: בניית פרופיל של מתחרה עסקי ,שותף פוטנציאלי לעסקים וכיוצ"ב.

תוצרי הפרופיל יכולים ללמד רבות על מבנה אישיותו, כוונותיו, ואופן התנהגותו של בעל הפרופיל. כמו גם, יכולת לחזות ולהעריך באופן מושכל את פעולותיו ואת אופן התנהלותו בסיטואציות שונות.

bottom of page